Högsbo Transport
Vi kör fossilfritt i Göteborg HVO 100

Om oss

Högsbo transport är ett mångsidigt transportbolag med utgångspunkt i Mölndal, söder om Göteborg.  

Högsbo transport grundades 1970 utav Bo Falk med inriktning mot godstransporter men successivt har företaget utvecklats och har idag en bredare inriktning och har både kranbilar, lastväxlarkranbilar, dragbilar med trailers, skåpbilar och budbilar.  

År 2011 förvärvades Högsbo transport och blev dotterbolag till Allfrakt AB, den 1 september 2017 förvärvade Veolia Recycling Solutions Sweden AB koncernen som vi idag är dotterbolag till. Veolia är ett världsledande miljöföretag som tar ett helhetsgrepp om energi, vatten, återvinning och underhåll med industri och infrastruktur i fokus.   

Vi utför både lokala och lång distanskörningar.

Omsättningen är cirka 20 miljoner kronor, med cirka 20 anställda.

Vi kör fossilfritt med HVO 100, som är ett 100% förnybart dieselbränsle med stora fördelar när det gäller prestanda och avgasernas renhet.